Mais SHOGUN

Retrato de costa
Mais SHOGUN

Numa pausa do ANTIKE viemos todos espreitar o Grande Guerreiro.